SEO-driven videoproduktion för resmål – En innovativ kundservice för en modern publik

Swedutainment är en kreativ byrå som är specialiserad på videoproduktion och storytelling. Vi har identifierat ett behov hos researrangörer och hotell att förbättra sin marknadsföring genom att producera kortare och mer precisa videos som är SEO-anpassade.

Utgångspunkt: Så gott som alla resor och hotellövernattningar köps online. Kunder föredrar video framför långa texter som beskriver resmålet. För att synas måste man ha en bra SEO-ranking. Utifrån SEO kunskap om hur folk söker resor på nätet, definieras de viktigaste söktermerna som styr innehållet i videorna. Varje specifik sökprofil ska motsvara en video för just den sökningen. I vårt team har vi en SEO expert, en manusförfattare och ett produktionsteam. Vi använder oss av både traditionell och innovativ teknik (bla 360-tour, 3-D videos och AI-verktyg) och berättande för att skapa engagerande och visuellt tilltalande material för varje resmål.

Projektmål: Målet med projektet är genomföra en säljkampanj mot hotell och researrangörer och senare även producera dessa videos enligt kundernas individuella val. Vi har redan en meny av videos som de kan välja mellan. 

Vi har även gjort ett formulär som stöd för försäljningen och en prismodell/ med automatisk beräkning av produktionskostnader, så kunden direkt vet vad dennes önskade val kommer att kosta. Det förenklar insäljningsprocessen och avtalsskrivningen. 

Bredvid ser du en skärmdump på beställningsformuläret och nedan en länk (kräver behörighet):


Go to top