• Storytellingprojektet Berättarträdet för mellanstadieskolor i Sigtuna Kommun i samarbete med Stockholms Läns Landsting


• Lansering av del 1 – ”Resan Börjar” i sagoprojektet De Glömda Sagorna i Sverige och USA

• Utveckling av uppföljande delar och eventuell filmatisering av De Glömda Sagorna

• Film-manusbearbetning av händelserna kring ”Giftdramat på Aludden”

Presskonferens Bokmässan Gtb (Klicka för bilder)


De Glömda Sagorna

Torsdag 29/9

13.30-13.50
Scenprogram på Barnens Torg:

Om storytelling och det muntliga berättar-året 2006.
Möt den magiskt mystiske Nikodeemus och en bortglömd svensk sagoskatt från förra sekelskiftet.

14 - 14.45
Presskonferens/release i R23, plan 2

Välkomna!

 

Glömda sagor – att komma ihåg

Glöm ej att besöka monter A03:64 (vid författarförbundets berättatorg) på Bokmässan den 29 sept-2 okt. Där presenterar Swedutainment ”Dom Glömda Sagorna”. Du får möta lustiga sagogubbar och trollgummor i skägg, samt träna dig i att minnas en passage i de glömda sagorna. Och minns du bra, så får du ett diplom prytt med din bild som en gammal historieberättare. Efter det är det bara att fortsätta karriären som auktoriserad sagoberättare.

Den muntliga berättartraditionen är på väg tillbaka nu i modern tid, inte minst nu inför det nationella muntliga berättaråret 2006. Detta cirka 100 åt efter den stora sagoboom av ”konstsagor” som florerade kring sekelskiftets Sverige. Runt 750 sagor blev publicerade under en period på 10 år. Fenomenet ”konstsaga” att skilja från den vanliga ”folksagan”, har blivit föremål för bland annat en doktorsavhandling av Eva Nordlinder vid Uppsala Universitet. De flesta av dessa sagor är idag glömda.

Ett urval av de här sagorna har nu grävts fram ur Kungliga Bibliotekets djupa valv under försorg av Nik Dahlström i det lilla produktionsbolaget Swedutainment. Dessa har bearbetats och presenteras nu som en ljud-CD med berättelser, musik och ljudmiljöer som tar lyssnaren med på en resa in i de Nordiska berättelsernas förtrollade värld. Swedutainment presenterar en värld av berättelser som fallit i glömska genom att måla bilder av ljud i lyssnarens huvud.

Till CD:n finns en tryckt bok som innehåller sagorna på två språk – svenska och engelska - uppställda bredvid varandra – vilket möjliggör användande av sagor i ett flertal pedagogiska tillämpningar. I textboken finns användarhandledning om hur man kan använda sagorna för språkträning, drama, radio, hörförståelse, översättning, film, kreativt skrivande och undervisning kring samhällskunskap och historia.

Den sista aspekten är särskilt intressant då sagorna skrevs i slutperioden för utvandringsvågen till Amerika. Swedutainment har tagit fasta på detta i produktionen som totalt kommer att bestå av fyra upplagor;

1. Resans börjar - om att lämna hemmet och erövra världen.
2. Vägen genom skogen – möten med väsen ur den skandinaviska folktron.
3. Världar Bortom Horisonten – Sagor om magiska dörrar till andra världar.
4. Vid Vägs Ände – Sagor skrivna av nybyggare i Amerikas svenskbydger.

“Resan Börjar till Vägen Genom Skogen och fortsätter mot Världar Bortom
Horisonten för att slutligen stanna vid Vägs Ände.”

På sikt finns det även planer på att filma berättelserna för att visas på DVD, TV, Internet och kanske även bio om planarna går i lås.

Den första produktionen: ”Resan börjar” som innehåller sagor om att lämna hemmet och erövra världen, ligger nu alltså klar för försäljning. Berättare på CD;n skådespelarna Nik Dahlström och Tove Olsson, musiklägggning av Nils-Peter Waggelyr och illustrationer av Anna-Maria Hilborn och Joakim Hagström. Distrubition Swedutainment, Sigtuna och Academus, Kungliga Musikhögskolans förlag.

Mer info på: www.swedutainment.se

Kontakta också Nik Dahlström
info@swedutainment.se Tel: 070-5805958 för mer information.

 


w w w . s w e d u t a i n m e n t . c o m

Allt material, inklusive bilder på denna sida tillhör Swedutainment ©2005 och får inte kopieras
reproduceras i trycksak eller på internet utan skriftligt tillstånd från Swedutainment.
Anpassad för upplösning 1024*768 Pruducerad av Exclamation Webdesign